Можете да се логнете или да създадете профил.

Общи условия

    Уважаеми Клиенти,

    Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия /ОУ/, които са общодостъпни чрез сайта shop.bgflags.com и са изготвени на основание Закона за електронна търговия /ЗЕТ/ и действащите нормативни актове в Република България.. 

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия, по смисъла на ЗЕТ, между доставчика на услуги – Инфо Нет БГ ЕООД, собственик на сайта BGFlags.com и на сайта Shop.BGFlags, с адрес на регистрация  гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 81А, вх. В, ап. 13, вписан в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 206991524, представлявано от Катерина Павлова – Управител, наричан по-долу за краткост „БГ Флагс” от една страна и от друга страна -  Получателят на услуги (наричан „Потребител”), които услуги се предоставят чрез домейн: shop.bgflags.com, наричан по-долу за краткост „сайт”.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

2. БГ Флагс гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп. 

3. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани,  обработвани и използвани от БГ Флагс съобразно българското законодателство, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

4.  БГ Флагс  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя; информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Сайтът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

5. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни. 

 

СТОКИ

6. Електронният магазин Shop.BGFlags.com предлага богата гама от артикули. За всяка стока са посочени цената и основните характеристики.

6.1. Цените на стоките, обявени в интернет сайта са валидни само за покупка чрез електронния магазин.

7. БГ Флагс не носи отговорност за непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.

8. Цените на стоките са посочени в лева с включени всички данъци и такси. Стойността на транспортните разходи, свързани с доставката на стоката не е включена в цената на стоките. 

8.1. Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти и не подлежи на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. Към цената на поръчката се добавя и цена за доставка.

8.2. След потвърдена поръчка, потребителят заплаща транспортните разходи, свързани с доставката на поръчаната стока.

9. Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката. 

10.  БГ Флагс си запазва правото да променя по всяко време информацията, публикувана в сайта. Потребителите се считат информирани  и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт. 

 

ПОРЪЧКИ

11.  Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани на сайта на БГ Флагс.

11.1. Регистрацията в сайта не е задължителна, за да използвате сайта, да правите поръчки или да задавате въпроси посредством предоставените форми за попълване. За да използвате предимствата на потребителски профил в БГ Флагс обаче, първо трябва да регистрирате такъв. С него ще получите възможност да извършвате по-лесно валидни заявки за закупуване на предлаганите в електронния магазин стоки, както и редица предимства като съхраняване на данни за доставката, удобен преглед на историята на минали поръчки, техния статус и съдържание, опция за запазване на продукти в списък с желания, за да следите по-лесно тяхната цена, да оставяте коментари в сайта и т.н.

11.2. Поръчките се приемат на сайта 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. За да се генерира поръчка през сайта, не е задължително да регистрирате потребителски профил.

12.  За да направите поръчка през сайта на БГ Флагс, следвайте следните стъпки:

12.1.  Изберете желаната стока от дадените категории и подкатегории.

12.2.  За да добавите дадена стока към своята поръчка /виртуална кошница за пазаруване/, натиснете бутона „ДОБАВИ В КОЛИЧКА”, находяща се в долния ляв ъгъл на прозореца на всяка стока. Можете да добавяте неограничен брой стоки към своята поръчка /кошница/.

12.3.  В горното меню на сайта ще видите бутон „Количка” /в син цвят/  с изписан брой на добавените в кошницата продукти и общата стойност на поръчката до момента. От тук може да се разглежда и променя текущия списък със стоките, по всяко време, преди потвърждение на поръчката. Тук можете да определяте и количеството на стоките от един и същ вид. Не е необходимо да добавяте няколкократно стоката в количката. 

12.4. В случай че Потребителят не е регистриран в сайта, списъкът на стоките, включени в поръчка, която не е потвърдена от Потребителя, се изтриват от кошницата, при затваряне на сайта.

12.5. В случай, че Потребителят е регистриран в сайта и извършва поръчка, след като е влязъл в своя акаунт с името и паролата си, при затваряне на сайта, списъкът на стоките в „кошницата”, може да се запази, без да се изпраща поръчката. Непотвърдените поръчки се пазят в акаунта на Потребителя и са достъпни по всяко време за редакция или потвърждаване. 

12.6.  За да изпратите поръчката е необходимо да натиснете бутона „Количка” /в син цвят/. На страницата ще видите текущия списък с продукти,  налични в количката – наименование, количество, единична, обща цена. За да поръчате стоките от списъка, натиснете бутона „Плащане”. 

13.  На екрана ще се появи страница, включваща шест стъпки. Моля, попълнете необходимите данни точно и коректно. 

13.1.  Във всеки един момент, преди потвърждаване на поръчката, Потребителят, има възможност да установи и поправи грешки, допуснати при въвеждане на информацията.

14.  На посочения от Вас e-mail ще получите потвърждение на поръчката си в срок до 1 /един/ работен ден от изпращането й.

15. Поръчаната от потребителя стока/и/, ще бъдат доставени с куриерска фирма ЕКОНТ ЕКСПРЕС.

16.  При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана на наличност от поръчаните стоки, БГ Флагс има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени от потребителя, ако има такива. В този случай, БГ Флагс може да достави на потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, но само и единствено след уведомление, изпратено до потребителя, посочващо по ясен и разбираем начин промяната. В този случай, при упражняване правото на отказ от сключения договор от страна на потребителя, разходите по връщането на стоката са за сметка на БГ Флагс.

17. Поръчка може да бъде направена и по следните начини:

17.1.  По телефона – 0889 487 912

 Потребителят прави заявка за поръчка на посочения телефон за избраните от него стоки, като предоставя на оператора на БГ Флагс  необходимите данни за извършване на доставката (име и телефон на получател, адрес на доставка и т.н.) и други специални изисквания за изпълнение на поръчката, ако има такива. 

17.2. На имейл – bgflags@abv.bg

18.  Ако е необходимо, служител на БГ Флагс ще се свърже с Вас за уточняване на подробности по доставката.

 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

19.  Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един следните начини:

19.1.  Плащане при доставка /наложен платеж/.

19.2.  Плащане по банков път.

20.  При избран начин на плащане „плащане при доставка”, Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка и транспортните разходи по доставката.

21.  При избран начин на плащане „по банков път”, Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на БГ Флагс, посочена на сайта. Моля, посочвайте в платежното нареждане като основание за плащане номера на поръчката Ви, генериран при изпращането й. Ако в срок от 5 работни дни след потвърждаване на поръчката, сумата по същата не постъпи в посочената банкова сметка, поръчката ще бъде автоматично анулирана.

След потвърден банков превод, Потребителят получава поръчаната стока/и/.

 

ДОСТАВКА

22.  Стоките, поръчани от електронния магазин Shop.BGFlags.com се доставят до 3 /три/ работни дни от изпращане на поръчката от страна на Потребителя, респективно - от получаване на плащането при избран начин на плащане „по банков път”, освен в случаите, в които за конкретната стока е указан различен срок на доставка. При всички случаи, Потребителят ще бъде информиран относно срока на доставка, когато същият е по-дълъг от 3 /три/ работни дни. Доставки се извършват на територията на Република България.

23.  БГ Флагс не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от БГ Флагс обстоятелства.

24.  Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната.

24.1. Потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 7 работни дни от датата на закупуването й. За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.

Транспортните разходи при връщане на стоката от клиента към продавача са за сметка на клиента, като негово право е да избере с коя куриерска служба да изпрати пратката.

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

25.  Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани чрез Сайта на БГ Флагс на формата за въпроси и запитвания или на e-mail: bgflags@abv.bg, в рамките от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до събота. 

26.   С отбелязване в полето "Съгласен съм с "Общите условия" клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите "Общи условия" и ги приема.

27.  Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. БГ Флагс не носи отговорност, в случай, че Потребителите не са се запознали с бъдещи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.