Можете да се логнете или да създадете профил.

Знамена, видове и окачване

Знаме

Знамето (синоними стяг, пряпорец, флаг, байрак) е платно с установени размери, форма и цветове, прикрепено към дървена дръжка или шнур. Понякога на него е изобразен герб или емблема като отличителен знак на държава, държавен орган, държавна или обществена организация, войскова част, кораб и др.
Националното знаме е отличителен знак на държавата. То символизира нейната независимост и суверенитет.

Науката, която се занимава с изучаването и изработването на знамена, вимпели и всякакви видове флагове (държавни, фирмени, спортни), се нарича вексилология. Думата идва от латинското название vexillum – обозначение за военните знамена на римските легиони.

Знаме на Република България

Чл. 15. (1) Националното знаме на Република България е национален символ, който изразява независимостта и суверенитета на българската държава.

(2) Националното знаме на Република България е трицветно: бяло, зелено и червено поле, поставени водоравно отгоре надолу. При поставяне на националното знаме във вертикално положение на носещо тяло цветовете се подреждат от ляво на дясно - бяло, зелено, червено, гледано срещу знамето.

(3) Националното знаме има правоъгълна форма. Полетата на отделните цветове са еднакви по размер и са разположени по хоризонтала на правоъгълника.

(4) Размерите на националното знаме, структурата на плата, качествените и цветовите характеристики и изискванията към материалите се определят в приложение № 2, което е неразделна част от този закон. (ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ ПЕЧАТ И НАЦИОНАЛНОТО ЗНАМЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ)

Знаме на Европейски Съюз

Европейското знаме е символ не само на Еропейския съюз, но и на единството и идентичността на Eвропа като по-широко понятие.

Европейското знаме се състои от 12 златни звезди в кръг на син фон. Звездите символизират идеала за единство, солидарност и хармония сред народите в Европа.

Броят на звездите е точно определен, като числото 12 по традиция е символ на съвършенство и единство.

Броят на звездите не се променя.

1. Хоризонтално знаме - трите цвята са разположени водоравно един под друг, започвайки от горе надолу -  бял, зелен и червен цвят. С джоб по късата лява страна. Захващането винаги минава през трите цветни ленти. С джоб по късата страна.

2. Вертикално знаме -  при този вид трите цвята са разположени вертикално един до друг, започвайки от ляво надясно: бял, зелен и червен цвят. Захващането на знамето е от горната страна с джоб. Възможно е и захващане от двете къси страни – горна и долна.

national_flag-2.png

3. Спортен флаг - при този вид трите цвята отново са разположени водоравно един под друг, като цветните ленти са по-къси. Захващането винаги е от ляво и минава по цялата лява вертикална страна през трите цвята на знамето. 

national_flag-3.png

Видове захващане

  1. С джоб;
  2. С връзки;
  3. С метални капси;
  4. С карабинки (пластмасови или метални).

 

Варианти за окачване на пилон

  1. Хоризонтално окачване по късата страна – с подсилена лента по късата страна + капси, карабинки или връзки.
  2. Вертикално окачване по дългата страна - с подсилена лента по дългата страна + капси, карабинки или връзки.
  3. Г-образно вертикално окачване по дългата страна - с подсилена лента по дългата страна + капси, карабинки или връзки и джоб по горната къса страна.