Можете да се логнете или да създадете профил.

Видове знамена и окачване

1. Хоризонтално знаме - трите цвята са разположени водоравно един под друг, започвайки от горе надолу -  бял, зелен и червен цвят. С джоб по късата лява страна. Захващането винаги минава през трите цветни ленти.

2. Вертикално знаме -  при този вид трите цвята са разположени вертикално един до друг, започвайки от ляво надясно: бял, зелен и червен цвят. Захващането на знамето е от горната страна. Възможно е и захващане от двете къси страни – горна и долна.

national_flag-2.png

3. Спортен флаг - при този вид трите цвята отново са разположени водоравно един под друг, като цветните ленти са по-къси. Захващането винаги е от ляво и минава по цялата лява вертикална страна през трите цвята на знамето. 

national_flag-3.png

Видове захващане

  1. С връзки;
  2. С метални капси;
  3. С карабинки (пластмасови или метални).

 

Варианти за окачване на пилон

  1. Хоризонтално окачване по късата страна – с подсилена лента по късата страна + капси, карабинки или връзки.
  2. Вертикално окачване по дългата страна - с подсилена лента по дългата страна + капси, карабинки или връзки.
  3. Г-образно вертикално окачване по дългата страна - с подсилена лента по дългата страна + капси, карабинки или връзки и джоб по горната къса страна.